دفترچه تلفن

نام بخش شماره تلفن ایمیل
نام بخش شماره تلفن ایمیل
تلفن سخنگو دانشگاه صنعتی سیرجان 03441522000
تلفن اپراتور دانشگاه صنعتی سیرجان 03441522030
دفتر ریاست و روابط عمومی (روح الله زیدآبادی نژاد) حوزه ریاست 03441522001
مدیر اداره حراست (محمد حسین ابو جعفری) حوزه ریاست 03441522012
کارشناس مسئول حفاظت فیزیکی و پرسنلی اداره حراست (علیرضا گرگینی) حوزه ریاست 03441522024
انتظامات دانشگاه حوزه ریاست 03441522050
مدیر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (دکتر محمد حسینی) حوزه ریاست 03441522004
کارشناس دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (مصطفی نقوی) حوزه ریاست 03441522028
کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی (زینب محیاپور) حوزه ریاست 03441522028
رئیس ستاد شاهد و امور ایثارگران (مریم محمودیان) حوزه ریاست 03441522088
مدیر امور حقوقی (دکتر سید محمد مهدی نبوی) حوزه ریاست 03441522029
کارشناس دفتر حقوقی (شیوا درستان) حوزه ریاست 03441522013
فکس (دفتر ریاست و روابط عمومی) حوزه ریاست 03441522127
فکس (دفتر ریاست و روابط عمومی) حوزه ریاست 03441522100
دبیرخانه مرکزی (ملیحه جاوید) حوزه ریاست 03441522027
دبیرخانه مرکزی (صغری شهبا) حوزه ریاست 03441522074
مسئول دفتر نهاد (حجت الاسلام والمسلمین ابوالفضل علوی) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 03441522011
مسئول اجرایی دفتر نهاد (محسن حیدری) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 03441522026
مسئول واحد خواهران دفتر نهاد (خانم قلی پور) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 03441522073
کارشناس دفتر نهاد (محسن حسنی) نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 03441522099
معاون آموزشی و پژوهشی (دکتر حانیه عباسلو) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522006
کارشناس دفتر معاونت آموزشی و پژوهشی (لاله برزکار) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522030
مدیر امور آموزشی (دکتر مهدیار برفه ای) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522046
مسئول دفتر آموزش (عیسی جانی پور) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522065
امور فارغ التحصیلی (زهره عتیقی) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522092
کارشناس مسئول آموزش کل و فارغ التحصیلی (بدرالسادات فانیان) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522025
دبیرخانه آموزش (پروین صادقی) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522041
پرونده الکترونیکی و استعداد درخشان (اسماء السادات حسینی) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522302
کارشناس خدمات ماشینی (مهناز وحیدی) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522022
کارشناس نظام وظیفه و نقل و انتقالات (رضا صادقی) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522014
کارشناس برگزاری کلاس ها (اسماعیل مظفری) معاونت آموزشی و پژوهشی 03141522072
کارشناس کمیسیون موارد خاص (سهیل صالحی) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522064
مدیر امور پژوهشی و فناوری (دکتر بهادر ابول پور) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522044
کارشناس امور پژوهشی و فناوری (مهندس امین راجی زاده) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522086
مرکز جوار دانشگاهی معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522071
رئیس گروه انفورماتیک (محسن بارانی) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522043
کارشناس انفورماتیک (سعید پورگلزاری) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522023
کتابخانه مرکزی (عصمت هاشمی) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522083
مدیر ارتباط با صنعت (دکتر بهادر ابول پور) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522091
کارشناس ارتباط با صنعت و امور مالی دانشجویان شبانه (سعید عوض پور) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522090
کارشناسان ارتباط با صنعت (احسان افسری - احسان علیرضایی) معاونت آموزشی و پژوهشی 03441522068
معاون پشتیبانی و توسعه (دکتر یاسر تقی پور) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522005
مدیر برنامه و بودجه (سید فاضل علوی) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522003
مدیر امور اداری (حاج علی ایران نژاد) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522015
مدیر امور مالی (سحر خلیلی) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522018
کارشناسی امور مالی، انبار و اموال (سمیه حبیبی) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522017
کارشناس امور مالی، انبار و اموال (نسرین پورخسروانی) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522040
کارشناس امور مالی، انبار و اموال (فاطمه معلم زاده انصاری) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522016
رئیس اداره کارگزینی (مریم صفاری) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522019
کارشناس اداره کارگزینی (سعیده عرب زاده) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522087
کارشناس اداره عمومی و تدارکات (محمد کورکی نجات) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522020
کارپرداز اداره عمومی و تدارکات (میثم کاظمی زاده) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522021
کارپرداز اداره عمومی و تدارکات (جواد خواجویی) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522021
انباردار - اداره امور عمومی و تدارکات (فاطمه طلابیگی) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522058
مدیر اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی (مهندس عبدالرضا کاظمی نیا) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522034
کارشناس اداره فنی (محسن زیدآبادی) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522036
کارشناس اداره فنی (حمید فروهر زاده) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522035
تاسیسات (عیسی امانی) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522069
تاسیسات (مهدی جهانشاهی) معاونت توسعه و پشتیبانی 03441522069
معاون امور دانشجویی (دکتر نسرین امینی زاده) معاونت دانشجویی 03441522008
کارشناس دفتر معاونت دانشجویی و اپراتور مخابرات (لاله برزکار) معاونت دانشجویی 03441522030
مدیر امور دانشجویی (دکتر میثم آتش افروز) معاونت دانشجویی 03441522009
سرپرست خدمات رفاهی (مریم ذبیحی) معاونت دانشجویی 03441522032
کارشناس امور تغذیه (جواد قاسمیان) معاونت دانشجویی 03441522060
کارشناس امور خوابگاه ها (معصومه مرادپور) معاونت دانشجویی 03441522033
کارشناس تربیت بدنی (علیرضا گلزاری) معاونت دانشجویی 03441522084
مرکز مشاوره (عاطفه عتیقی) معاونت دانشجویی 03441522037
کارشناس بهداشت (بصیره احمدی) معاونت دانشجویی 03441522049
معاون فرهنگی و اجتماعی (دکتر رحیم شمس الدینی) معاونت فرهنگی و اجتماعی 03441522007
کارشناس دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی (لاله برزکار) معاونت فرهنگی و اجتماعی 03441522030
رئیس امور فرهنگی (دکتر مرتضی قاسمی نژاد) معاونت فرهنگی و اجتماعی 03441522047
رئیس اداره امور فوق برنامه (صدیقه رضوی) معاونت فرهنگی و اجتماعی 03441522031
کارشناس امور فرهنگی (احمد بهاء الدینی) معاونت فرهنگی و اجتماعی 03441522039
رئیس بخش مکانیک (دکتر محمدجواد محمودآبادی) دانشکده ها و بخش ها 03441522089
کارشناس بخش مکانیک (الهام علیرضا زاده) دانشکده ها و بخش ها 03441522052
رئیس بخش برق (دکتر مرتضی جدید الاسلام) دانشکده ها و بخش ها 03441522080
کارشناس بخش برق (فاطمه اسدی) دانشکده ها و بخش ها 03441522045
رئیس بخش کامپیوتر (دکتر امیر سالارپور) دانشکده ها و بخش ها 03441522048
کارشناس بخش کامپیوتر (فاطمه اسدی) دانشکده ها و بخش ها 03441522045
رئیس بخش عمران (دکتر وحید خلیفه) دانشکده ها و بخش ها 03441522085
کارشناس بخش عمران (فریبا نورمندی پور) دانشکده ها و بخش ها 03441522051
رئیس بخش شیمی (دکتر حسین یاراحمدی) دانشکده ها و بخش ها 03441522078
کارشناس بخش شیمی (سیما معصومی) دانشکده ها و بخش ها 03441522082
رئیس بخش ریاضی و علوم کامپیوتر (دکتر یامین سیاری) دانشکده ها و بخش ها 03441522082
کارشناس بخش ریاضی و علوم کامپیوتر (سیما معصومی) دانشکده ها و بخش ها 03441522082
آزمایشگاه مرکزی دانشکده ها و بخش ها 03441522068
کارشناسان قراردادهای آزمایشگاهی (احسان افسری - احسان علیرضایی) دانشکده ها و بخش ها 03441522068